Onderzoeken

Kruip in de belevingswereld van je doelgroep.

Wat is marktonderzoek?

Marktonderzoek is in essentie het op een gestructureerde manier verzamelen en analyseren van informatie over een markt, product en/of klanten.

Marktonderzoek wordt uitgevoerd om inzichten op te halen (bijvoorbeeld wat zijn de laatste marktontwikkelingen), ideeën op te doen (bijvoorbeeld waar hebben klanten behoefte aan en waarom), en impact te meten (worden doelstellingen behaald).

Marktonderzoek laten doen

Een goed begrip van de markt waarin een organisatie zich begeeft of wil begeven, van de (potentiële) producten in die markt én van de (potentiële) klanten is cruciaal om een organisatie maximaal te laten renderen.

Onder andere omdat het goed opzetten en uitvoeren van marktonderzoek een vak is, maar ook om de juiste doelgroep te bereiken, werken organisaties samen met externe partners om marktonderzoek te laten doen.

No Ties is een gespecialiseerd (online) marktonderzoek bedrijf dat zich onderscheid vanwege haar klantgerichtheid, kwaliteit én snelheid.

Marktonderzoeksbureau No Ties voert kwantitatief en kwalitatief (online) onderzoek uit, biedt haar klanten toegang tot marktonderzoek panels en/of doet het gehele panelmanagement voor organisaties.

Marktonderzoek Panelmanagement Panels

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Resultaat van Marktonderzoek

Een marktonderzoek kan tot één of meerdere resultaten en/of eindproducten leiden.

Resultaten

Marktonderzoek wordt gedaan om een markt en/of klanten diepgaand te begrijpen en/of inzichten over een product te genereren. De inzichten uit marktonderzoek leiden o.a. tot producten/diensten die beter aansluiten bij klantbehoeften, een betere klantbeleving/customer experience en succesvolle innovatie.

Marktonderzoek wordt ook gedaan om data op te halen over de markt of klanten ten behoeve van Marketing Data Science. Door data uit marktonderzoek te combineren met data uit andere bronnen, zoals het CRM, kunnen analyses worden uitgevoerd om bijvoorbeeld klantretentie te verbeteren, klantwaarde te optimaliseren of het juiste prijspeil te bepalen.

Eindproducten

Het eindproduct dat marktonderzoeksbureau No Ties levert wordt bepaalt in overleg met de klant en is sterk afhankelijk van de klant context. Grofweg zijn er drie eindproducten te onderscheiden:

Marktonderzoeksrapport

Onderzoeksresultaten worden samengevat in een compact rapport. Waar mogelijk worden ook aanbevelingen meegegeven.

Marketing rapport

Marktonderzoeksdashboard

Voor marktonderzoeken die uit meerdere metingen bestaan kan het interessant zijn om een dashboard te ontwikkelen. Met een dashboard kan de klant zelf de resultaten van alle metingen bekijken, vergelijken en relevante selecties maken.

Marktonderzoek dashboard

Marktonderzoeksdata

Ten slotte biedt No Ties klanten uiteraard ook nog de mogelijkheid om de data van het marktonderzoek in een bewerkbaar formaat te ontvangen. Hierbij valt te denken aan een Excel of SPPS bestand. De klant kan dan zelf aan de slag met de data.

Marktonderzoek stappenplan

Het marktonderzoek proces begin met het bepalen van de onderzoeksvragen door de klant. Zodra een klant voor ogen heeft wat er onderzocht dient te worden kan No Ties helpen om de onderzoeksmethode vorm te geven. Wordt het bijvoorbeeld kwantitatief of kwalitatief, online of offline, éénmalig of terugkerend, wordt er een bestaande klantendatabase gebruikt of is een panel benodigd, etc. Nadat de onderzoeksopzet is afgestemd gaat No Ties in samenwerking met de klant het onderzoek voorbereiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opstellen van de vragen en het uitzenden van een aankondiging. Op het moment dat alle voorbereidingen zijn getroffen wordt het veldwerk uitgezet. Zodra de data binnenkomen kan de dataverwerking starten. Uit de dataverwerking volgt de presentatie van de marktonderzoeksresultaten. Ten slotte kan de klant aan de slag om op basis van de inzichten acties te nemen.

Soorten Marktonderzoek

Binnen het marktonderzoek bestaan er op het allerhoogste abstractieniveau twee soorten marktonderzoek. Het kwalitatieve onderzoek en het kwantitatieve onderzoek. Waar kwalitatief beschrijvend is van aard en de output dus veelal tekst is, is kwantitatief erop gericht om cijfers te genereren.

De ene soort marktonderzoek is niet perse beter dan de andere. Een keuze voor het kwalitatief of kwantitatief marktonderzoek hangt vaak af van de context waarin een marktonderzoek gewenst is.

Tevens kan het in sommige situaties interessant zijn om kwalitatief onderzoek met kwantitatief onderzoek te combineren. Als uit klantonderzoek een aandachtspunt naar boven komt, bijvoorbeeld dat klanten een bepaalde winkelketen niet in hun routine hebben zitten, kan kwalitatief onderzoek gebruikt worden om beter te begrijpen waarom dit niet het geval is én wat er gedaan moet worden om wel in de routine van de klant te belanden.

Marktonderzoeksbureau No Ties helpt klanten om de juiste keuze te maken, de onderzoeksopzet uit te werken en het onderzoek (kwalitatief en/of kwantitatief) uit te voeren. In onderstaande tabel zijn alvast enkele overwegingen tussen kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek op een rijtje gezet.

Ik word graag geholpen met het opzetten van Marktonderzoek

Ik ben ontzettend tevreden over de begeleiding en de ondersteuning vanuit No Ties. Ze zijn deskundig, slim en kunnen het verhaal achter de getallen kundig vertellen. Ik vind het dashboard prettig, omdat je hiermee kan sturen op informatie en zelf kunt vergelijken.

Teamlead HR & Talentdevelopment
IT branche

Gedetailleerd Dienstenoverzicht

Marktonderzoeken

Imago onderzoek
Behoefte onderzoek

Koopgedrag
Communicatie
Merk
Concept-en Pretest
Campagne Effectmeting
Sponsor Effectmeting

Brand Equity
Reputatie
Propositie
Gebruik
Prijsstelling
Product Ontwikkeling
Product Innovatie
Brand Health

Stakeholder
User Experience
Doelgroep
Concurrentie
Haalbaarheid
Instant Feedback
Voice of the Customer

Panels

Panelmanagement

Marketing Dashboards

Marketing Data Science

Sentiment
Up & Cross-sell
Customer Journey
eNPS
Sales Excellence
Marketing Mix Modelling

Interesse? Neem contact op!

Ronald Lenselink

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Zoek in deze website