Marketing Dashboards

Controle op je bedrijfsvoering door inzicht in je Marketing KPI’s

Marketing Dashboards

In de auto kijk je onder het rijden regelmatig op het dashboard. Rij je niet te hard, staat je licht aan en heb je nog genoeg benzine? Als er echt iets mis is – een band is te zacht, de motor wordt te heet of je oliepeil komt te laag – zie je een waarschuwingslampje en kun je gelijk handelen.  

Een Marketing Dashboard doet eigenlijk hetzelfde. Je ziet in één oogopslag de belangrijkste (stuur)informatie. Is een bepaalde waarde veel hoger of lager dan gewenst, dan zie je dat duidelijk en kun je direct actie ondernemen. Zo stuur je doorlopend op de bedrijfsresultaten.  

Heb je hulp nodig bij het ontwerpen en bouwen van marketing dashboards? We helpen je graag! 

Meer informatie?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.


Wat is een Marketing Dashboard? 

Een dashboard is een visuele weergave van data, meestal in de vorm van KPI’s (Key Perfomance Indicators) op één scherm. Dat geeft je op een hoog niveau inzicht in de belangrijkste informatie. Hiermee kun je snel beslissingen nemen, bijvoorbeeld om bij te sturen wanneer een KPI afwijkt van de norm.  

Een marketing dashboard bevat marketing KPI’s die op verschillende manieren worden weergegeven. Denk aan tabellen, grafieken, meters en andere visuals. Daarbij kun je binnen het dashboard filteren, bijvoorbeeld op demografische gegevens. Vervolgens kun je benchmarken door verschillende filtergroepen met elkaar te vergelijken voor nog meer inzichten. 

De termen dashboard en rapportage worden regelmatig door elkaar gebruikt. Toch zijn het twee verschillende dingen. Dit zijn de verschillen: 

Marketing dashboard 

 • Een Marketing Dashboard is kort en beknopt, bij voorkeur één pagina die je zonder scrollen kunt bekijken 
 • Dashboards richten zich op een kleine set specifieke stuurgetallen (KPI’s) 
 • Een goed dashboard is eenvoudig en duidelijk; je hebt in één oogopslag overzicht 
 • Bij voorkeur is naast de werkelijke waarde van een KPI ook de norm zichtbaar en of deze gehaald is 
 • Door over meerdere periodes data inzichtelijk te maken, worden eenvoudig trends snel zichtbaar 
 • Hierdoor leiden dashboards direct tot actie 

Marketing rapport 

 • Een Marketing rapport bevat naast KPI’s ook andere meetwaarden (veelal aangeduid als metrics) 
 • Een rapportage is daardoor uitgebreider  
 • Een rapport is daardoor vaak meer beschrijvend  
 • Naast inzichten bevat een marketing rapport ook vaak conclusies en aanbevelingen 

Waarom een Marketing Dashboard? 

Wij geloven dat datagedreven besluiten leiden tot een betere performance. Een dashboard helpt bij het maken van datagedreven besluiten, omdat je snel en direct actie kunt ondernemen op basis van wat je op het dashboard ziet. 

De KPI’s zijn een weergave op hoog niveau, zodat je veranderingen snel en gemakkelijk waarneemt. Vervolgens achterhaal je waar deze verandering vandaan komt. Een simpel voorbeeld. Stel dat de klanttevredenheid ineens significant lager wordt. Je analyseert dan vanuit de KPI de data die hieraan ten grondslag liggen. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat deze lagere score vooral komt doordat mensen die een nieuw abonnement hebben afgesloten lager oordelen.  

Vervolgens analyseer je verder, en blijkt dat deze klanten langer dan op de website staat aangegeven op hun pakketje moeten wachten. Je bent dan al dichtbij de oplossing: uitzoeken hoe het komt dat verzenden langer duurt en dit versnellen. En mocht dat (tijdelijk) niet lukken, dan is een aanpassing van de website naar een langere levertijd een optie. Was dit de juiste oplossing, dan zie je dat snel terug in de klanttevredenheid.

Hoe ziet een Marketing Dashboard eruit? 

Binnen marketing zijn er oneindig veel kengetallen waarop je kunt sturen. Het is belangrijk om te focussen op een beperkt aantal KPI’s. Je wilt immers overzicht en je dashboard op één scherm zichtbaar maken, anders zie je door de bomen het bos niet meer. Om te bepalen welke KPI’s je op het dashboard plaatst, gebruik je de bedrijfs- en marketingdoelstellingen op basis van de bedrijfsstrategie. Daarnaast is het belangrijk om goed meetbare KPI’s te kiezen en dat deze actiegericht zijn.  

Om dit concreet te maken geven we een aantal voorbeelden, waarbij we onderscheid maken in domeinen. 

Domein: Naamsbekendheid 

Binnen het domein naamsbekendheid wordt de naamsbekendheid van de organisatie en die van concurrenten in kaart gebracht. Een hoge naamsbekendheid maakt de kans groter dat potentiële klanten gebruik maken van jouw producten of diensten.  

KPI’s die gebruikt worden, zijn bijvoorbeeld: 

 • Top of mind naamsbekendheid (eerste spontaan genoemde merk) 
 • Spontane naamsbekendheid) 
 • Geholpen naamsbekendheid  

Domein: Conversie 

Binnen het domein conversie gaat het om bekendheid om te zetten naar gebruik/kopen, oftewel het omzetten van marketingleads naar harde sales van diensten of producten. 

KPI’s die gebruikt worden, zijn bijvoorbeeld: 

 • Aantal orders of deals 
 • Omzet 
 • Klantwaarde 
 • Conversie per kanaal  

Domein: Klanttevredenheid 

Klanttevredenheid zegt iets over wat klanten vinden van de organisatie en hun producten of diensten, het merk en de service. Deze gegevens verkrijg je bijvoorbeeld door onderzoek. Eén van de meest gebruikte KPI’s is NPS. Dat staat voor Net Promoter Score en meet in hoeverre klanten de organisatie, producten of diensten aanbevelen. Op deze manier wordt klantloyaliteit gemeten.  

Andere KPI’s die gebruikt worden, zijn bijvoorbeeld: 

 • CSAT (Customer Satisfaction Score) 
 • Response Time 
 • Retentie 
 • CES (Customer Effort Score) 

Voor alle domeinen geldt dat wanneer je de KPI’s zichtbaar hebt in een overzichtelijk dashboard, je eenvoudig veranderingen en trends kunt spotten. Bovendien kun je inzoomen op bepaalde doelgroepen of klantprofielen, naast allerlei andere filtermogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan het verschil tussen mannen en vrouwen, leeftijdscategorieën en andere achtergrondgegevens. Je kunt er zelfs voor kiezen om deze feiten te gebruiken om aparte dashboards te maken. 

Dit geldt in het algemeen, maar bijvoorbeeld ook na een marketingcampagne, zodat het effect zichtbaar wordt. Daarbij hebben verschillende personen of afdelingen toegang tot de dashboards, maar zien op basis van hun rol uitsluitend wat voor hen relevant is. 

Werkwijze No Ties voor een Marketing Dashboard 

No Ties ontwikkelt een Marketing Dashboard altijd in samenwerking met de klant. We doen dat op een gestructureerde manier met de volgende stappen. 

Kick-off 

Tijdens de kick-off bespreken we de probleemstelling en wat we met de dashboards willen bereiken. Voor een algemeen Marketing Dashboard beginnen we meestal met de bedrijfs- en marketingstrategie. Per domein kunnen we meer specifieke doelstellingen bepalen. Daarnaast maken we een plan van aanpak en planning. 

KPI’s en metrics 

Zodra helder is wat de doelstellingen zijn, bepalen we per domein KPI’s en metrics die we willen meten. Daarbij leggen we drempelwaarden vast, zodat in het dashboard zichtbaar gemaakt kan worden wanneer de scores afwijken van de norm. 

Technologie 

Wensen en doelstellingen zijn afkomstig vanuit de business. Natuurlijk is het belangrijk om dat in samenspraak met IT te doen. Welke applicatie gaan we gebruiken om de dashboards te tonen bijvoorbeeld, en op welke manier is de dataontsluiting ingeregeld? No Ties adviseert hierbij, dus we bepalen in overleg met de klantorganisatie de technologie die het beste bij de klant en haar context past. We werken met verschillende software, zoals Power BI, Tableau, MicroStrategy en Qlik en maken daarin dashboards op maat. 

Natuurlijk houden we ons aan de AVG en werken we volgens de ISO-normen. 

Data 

Om de KPI’s te berekenen, is data nodig. We onderzoeken of de data beschikbaar is en van voldoende kwaliteit, of dat het nodig is om op te schonen.  

Bouwen 

Zodra we onderzocht hebben wat nodig is en in grote lijnen hoe we dit kunnen bouwen, starten we zo snel mogelijk. We werken daarbij agile, zodat we zo snel mogelijk een klein gedeelte live kunnen zetten. Op die manier testen we of alles naar wens is. De feedback hierop wordt zo snel mogelijk verwerkt zodat het dashboard naar tevredenheid wordt opgeleverd. De organisatie kan nu met het dashboard aan de slag en deze gebruiken voor de bedrijfsvoering. 

Onderhouden en verbeteren 

Het technisch en functioneel beheer kan zowel door No Ties worden gedaan, als ook door de klant zelf. In dat laatste geval trainen we interne medewerkers aan de klantzijde om deze taken uit te voeren.  

Tijdens het gebruik kan ook blijken dat verbeteringen of veranderingen in de dashboards nodig zijn. Dan wordt in onderling overleg bepaald of en wanneer bepaalde aspecten aangepast dienen te worden.  

Interesse? Neem contact op!

Ronald Lenselink

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gedetailleerd Dienstenoverzicht

Marktonderzoeken

Imago onderzoek
Behoefte onderzoek

Koopgedrag
Communicatie
Merk
Concept-en Pretest
Campagne Effectmeting
Sponsor Effectmeting

Brand Equity
Reputatie
Propositie
Gebruik
Prijsstelling
Product Ontwikkeling
Product Innovatie
Brand Health

Stakeholder
User Experience
Doelgroep
Concurrentie
Haalbaarheid
Instant Feedback
Voice of the Customer

Panels

Panelmanagement

Marketing Dashboards

Marketing Data Science

Sentiment
Up & Cross-sell
Customer Journey
eNPS
Sales Excellence
Marketing Mix Modelling

Zoek in deze website