Marketing Analytics Agency

Marketing Analytics uitvoering en advies met volle focus op groei.

Een Marketing Analytics Agency helpt organisaties om de meest prangende Marketing & Sales vraagstukken op te lossen op basis van harde feiten (data).

Hiertoe brengt een Marketing Analytics Agency data vanuit verschillende bronnen bijeen. Waar gaten in de data sets zitten genereert een Marketing Analytics Agency data met behulp van Marktonderzoek, doorgrond zij de data middels Marketing Data Scienceen maakt zij de inzichten actionable via Marketing Dashboards.

Verder helpt een Marketing Analytics Agency organisaties ook om de omslag van opinie gedreven marketing naar data gedreven marketing te maken.

Waarom Marketing Analytics?

Toen de wereld nog overzichtelijk was en rustig voortkabbelde kon een Marketeer met een goed stel hersenen het speelveld nog aardig overzien. In een wereld die steeds complexer is geworden en waarin ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen is een mens niet meer in staat om het speelveld te overzien. Gelukkig laten (potentiële) klanten in deze complexe, volatiele wereld echter ook steeds meer data achter.

Marketing Analytics gebruikt data om Marketeers van inzichten en aanbeveling te voorzien. Waar nog geen relevante data beschikbaar zijn vanuit bronnen als een CRM of Google Analytics wordt marktonderzoek uitgevoerd om relevante data te genereren. Vervolgens wordt data science toegepast om deze big data te doorgronden. Ten slotte worden de belangrijkste inzichten via intuïtieve Marketing Dashboards uitgeserveerd. Marketeers hoeven zich zo niet met de complexiteit van data bezig te houden, maar kunnen hun hersenkracht en creativiteit inzetten om de topline te verbeteren.

Succes met Marketing Analytics

Succes met Marketing Analytics ontstaat door simultaan te schakelen op tien borden. Dit zijn de voor de hand liggende borden zoals technologie, data en privacy, maar ook wellicht minder voor de hand liggende zaken zoals organisatie-inrichting (governance) en leiderschap. De allerbelangrijkste succesfactor voor Markteting Analytics is desalniettemin het scherp voor ogen hebben van de Marketing & Sales vraagstukken die beantwoord moeten worden om de strategie succesvol uit te voeren. Een antwoord bij benadering op de juiste vraag is immers veel meer waard dat het exacte antwoord op een irrelevante vraag.

Een goed beeld van waar de organisatie vandaag staat , waar zij heen wil en een routekaart naar deze ambitie is onontbeerlijk voor succes met Marketing Analytics. No Ties helpt organisaties om deze routekaart naar datagedreven Marketing te creëren en uit te voeren.

Marketing Analytics stappenplan

Om tot de meest relevante inzichten te komen en aantoonbaar impact te maken op de topline geldt een stappenplan. Dit begint bij het bepalen van de businessvraag; wat is de uitdaging en waarom is deze relevant? Vervolgens kan deze worden omgezet in analysevragen. Zodra helder is op welke vragen een antwoord benodigd is wordt gestart met het verzamelen van data. Soms is de data reeds beschikbaar. In andere gevallen wordt een marktonderzoek uitgevoerd om de missende data op te halen of zal er data van het Internet geschraapt moeten worden. Nadat alle data is verzameld kan deze getransformeerd worden van een bord spaghetti tot een net bordje asperges. Zodra de data goed geordend zijn start de marketing data science. Uitkomsten van de marketing data science worden daaropvolgend gevisualiseerd in een Marketing Dashboard. Hierop kan de Marketeer aan de slag om met de inzichten acties uit te voeren. Tot slot wordt aan de hand van Marketing Metrics gecontroleerd of de resultaten zijn behaald of dat er bijgestuurd dient te worden.

Gedetailleerd Dienstenoverzicht

Marktonderzoeken

Imago onderzoek
Behoefte onderzoek

Koopgedrag
Communicatie
Merk
Concept-en Pretest
Campagne Effectmeting
Sponsor Effectmeting

Brand Equity
Reputatie
Propositie
Gebruik
Prijsstelling
Product Ontwikkeling
Product Innovatie
Brand Health

Stakeholder
User Experience
Doelgroep
Concurrentie
Haalbaarheid
Instant Feedback
Voice of the Customer

Panels

Panelmanagement

Marketing Dashboards

Marketing Data Science

Sentiment
Up & Cross-sell
Customer Journey
eNPS
Sales Excellence
Marketing Mix Modelling

Interesse? Neem contact op!

Ronald Lenselink

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Zoek in deze website