Online Game Publisher

Situatie

Onze klant is een spelletjes uitgever en producer, die het publiek bereikt via het web en mobiel. Maandelijks zijn er ca. 120 miljoen unieke gebruikers van de spelletjes die door de Online Game Publisher gemaakt en/of gepubliceerd zijn. Er werken ca. 150 medewerkers van meer dan 25 nationaliteiten.

Deze klant wil meer datagedreven werken en heeft No Ties gevraagd om managementrapportages op te zetten. Zowel het ontwerpen van de inhoud van de rapportages als ook de daadwerkelijke implementatie ervan.

Daarbij is ook gevraagd om naar de organisatie van data en analytics te kijken. Binnen de organisatie vinden op diverse afdelingen werkzaamheden plaats die betrekking hebben op het ontsluiten, bewerken en gebruiken van data voor rapportages en analytics. Er is geen duidelijke organisatiestructuur aanwezig en processen ontbreken eveneens.

Marketing rapportage

Aanpak

Op basis van interviews en de organisatiestrategie is er een strategiekaart gemaakt. De strategiekaart bevat op één A4 de belangrijkste strategische aandachtspunten en de onderlinge samenhang. Deze strategiekaart is vervolgens vertaald naar een balanced scorecard van stuurgetallen waarbij ook streefwaarden zijn vastgesteld.

Op basis van de balanced scorecard zijn twee zaken verder uitgewerkt:

  • Een ontwerp voor een maandelijkse externe management rapportage voor bijvoorbeeld aandeelhouders (handmatig, in PPT).
  • Plan van aanpak voor het implementeren van een centraal datawarehouse als basis voor een geautomatiseerde managementrapportage

Na het ontwerp en het plan van aanpak zijn beide projecten geïmplementeerd.

Resultaat

Een van de (tijdelijke) eindproducten is een gestandaardiseerde rapportage in de vorm van een MS PowerPoint. In dit document worden maandelijks de belangrijkste stuurgetallen voor de externe stakeholders gerapporteerd.

Daarnaast is er een datawarehouse geïmplementeerd waarop vervolgens met Tableau diverse dashboards en rapporten zijn gebouwd die zowel door de externe stakeholders, het MT en de medewerkers worden gebruikt om de strategie te monitoren en processen te managen.

Tijdens de ontwikkeling van het datawarehouse zijn de diverse betrokken medewerkers eerst virtueel aan elkaar gekoppeld (door een Business Intelligence Competence Centre te creëren). Vervolgens zijn de medewerkers fysiek bij elkaar geplaatst (ieder nog met eigen managers) waarna uiteindelijk de afdeling business intelligence is opgezet.

Het datawarehouse wordt naast managementrapportages inmiddels ook gebruikt om marketingactiviteiten te ondersteunen, zoals gepersonaliseerde e-mails naar gebruikers en om operationele processen te ondersteunen zoals de uitbetaling van ontwikkelaars van in-game aankopen door gebruikers.

Zoek in deze website