Case: Samen Sociaal Online  

Situatie 

Onze klant Netwerk Mediawijsheid maakt zich hard voor een Nederland waarin iedereen mediawijs is – of bezig is dat te worden. Want mensen die mediawijs zijn, kunnen zich gemakkelijker en zekerder bewegen in een samenleving waarin (online) media een steeds grotere rol spelen.  

Om hier bekendheid aan te geven heeft de klant de jaarlijks terugkerende publiekscampagne ‘De Week van de Mediawijsheid’ geïnitieerd. Deze campagne gaat over het stimuleren van sociaal gedrag online. Centraal staat de vraag ‘hoe kunnen we zorgen voor verbinding, in plaats van het buitensluiten van mensen?’.  

In opdracht van Netwerk Mediawijsheid voerde onderzoeksbureau No Ties speciaal voor de Week van de Mediawijsheid een onderzoek uit onder de naam ‘Samen sociaal online’. De klant wilde weten hoe mensen op dit moment de wereld van social media ervaren. En op basis daarvan contouren schetsen voor normen, acties en regels.  

Aanpak

Om een zo betrouwbaar en nauwkeurig mogelijk beeld te schetsen van het social media gedrag van de Nederlander is gekozen voor een representatief online kwantitatief onderzoek onder 1.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder.  

Voor het opstellen van de vragenlijst is onder andere gebruik gemaakt van de kennis uit het rapport Online ontspoord van het Rathenau Instituut. Daarin doet men onderzoek naar schadelijk en immoreel gedrag op het internet in Nederland. Ze leveren daarmee een theoretisch raamwerk op over socialmediagebruik waarin de fenomenen en mechanismen van social media worden uitgelicht. 

Resultaat

Alle resultaten uit het onderzoek zijn uiteindelijk verwerkt in een uitgebreid rapport, maar tevens zijn de belangrijkste uitkomsten en actiepunten weergegeven in een pamflet. In het kader van de Week van de Mediawijsheid nam minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker dit pamflet in ontvangst. In het pamflet doet Netwerk Mediawijsheid een dringend appèl op platformen en overheid om de roep om betere omgangsvormen serieus te nemen, te luisteren naar wat er onder de bevolking speelt en waar nodig actie te ondernemen. Onderstaand enkele van de belangrijkste punten:  

  • Overall vindt het merendeel van de respondenten sociale media een verrijking voor de samenleving. 6 op de 10 respondenten kan zich geen wereld zonder sociale media voorstellen.
  • Tweederde van de respondenten vindt de huidige omgangsvormen onvoldoende sociaal en 82% vindt dat deze omgangsvormen moeten verbeteren. Mensen kijken het meest negatief naar online haat en pesterijen en geweld.  
  • De gebruikers van social media en platformen zijn als eerste aan zet voor verbeteringen. De actie voor het aanpakken van extreme berichten wordt het vaakst als positief beoordeeld. 

Graag marktonderzoek laten doen? Neem contact op!

Irma Doze

Irma Doze

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Zoek in deze website