Financiële Dienstverlener

Situatie

Onze klant is een van de duurzaamste banken ter wereld. Hun missie is om geld te laten werken aan positieve maatschappelijke, ecologische en culturele veranderingen.

De marketing afdeling heeft de wens om meer datagedreven te gaan werken. Ze willen dat inzicht in de markt en hun klanten, gebaseerd op informatie uit onderzoek en interne data, de basis vormt voor klantgericht en duurzaam ondernemen.

Aan No Ties is de vraag gesteld om de huidige situatie rondom datagedreven marketing in kaart te brengen, om samen met het internationale marketing team een ambitie te formuleren, om deze ambitie om te zetten in een roadmap én om de uitvoering deze roadmap te begeleiden.

Aanpak

Als eerste stap zijn er interviews gehouden met mensen uit marketing en uit de business, zowel in Nederland als in de andere landen waar deze bank is vertegenwoordigd. Het doel van deze interviews is om de wensen in kaart te brengen rondom marketing intelligence. Waar is het meeste behoefte aan? Daarnaast zijn de interviews gebruikt om de huidige situatie in kaart te brengen. Welke informatie is reeds beschikbaar? Wat zijn de ‘best practices’ in de verschillende landen, waarbij men van elkaar kan leren.

In een aantal workshops met de internationale marketeers heeft No Ties de bevindingen van de interviews teruggekoppeld en zijn de uitkomsten besproken. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat er een ‘stip op de horizon’ is gezet en er een roadmap tot stand is gekomen om het gewenste doel te bereiken. Om de ambitie behapbaar te houden is deze roadmap opgebroken in diverse projecten die gefaseerd zullen worden uitgevoerd.

Ter uitvoering van de roadmap heeft No Ties een marktonderzoeker en een data-analist ingezet ter ondersteuning van de projecten, begeleid door een marketing intelligence consultant.

Resultaat

Tijdens dit traject zijn de marketeers en de business meegenomen in een traject waarbij draagvlak en consensus voorop staan. Gezamenlijk zijn de wensen en doelstellingen in kaart gebracht en is een gedetailleerd programma van projecten opgesteld om de doelen te bereiken.

De eerste fase van de uitvoering van de roadmap is inmiddels in volle gang. Aan de ene kant wordt gewerkt aan het optimaliseren van de interne data door middel van het bouwen van een centraal datawarehouse. Hiermee zijn betere analyses mogelijk waarmee de klantervaring verder verbeterd kan worden. Daarnaast zijn enkele cruciale onderzoeken gestart om de inzichten in de doelgroep en de markt verder te verdiepen.

Zoek in deze website