Case: Balans, bewegen met media

In opdracht van onze klant Netwerk Mediawijsheid voerden wij een onderzoek uit naar de rol van mediagebruik en andere activiteiten in relatie tot zit-, lig- en beweeggedrag van kinderen van 0-6 jaar en de rol die ouders hierin spelen.

Uit dit onderzoek blijkt dat kinderen in de leeftijd van nul tot en met zes jaar per dag gemiddeld 100 minuten naar een scherm kijken. Ze kijken dan vooral naar programma’s en filmpjes op tv en op de telefoon zijn ze bezig met YouTube-filmpjes en spelletjes. Een groot deel van de ouders denkt positief over wat hun jonge kinderen zelf met tablets of smartphones kunnen, en hoe ze omgaan met bijvoorbeeld de onechtheid van monsters of acteurs in filmpjes.

Dit onderzoek draait om mediawijsheid in de opvoeding van jonge kinderen en is gevoerd in het kader van de Media ukkie dagen met als thema ‘Balans: bewegen met media’!.

Aanpak

Centrale vraagstukken:

 • Hoe gaan ouders om met het digitale mediagebruik en zit-, lig- en beweeggedrag van hun kinderen (0 t/m 6 jaar)?
 • Hoeveel tijd besteden kinderen aan (digitale) activiteiten?
 • Met wie ondernemen ze deze activiteiten?
 • Welke houding hebben kinderen daarbij?
 • En welke rol spelen ouders hierin?

Bij alle vragen die over tijdsbesteding gingen is de respondent gevraagd uit te gaan van een typische dag dat kinderen thuis waren met de betreffende ouder en dus niet naar school of opvang gingen.

Het onderzoek is uitgevoerd middels een online kwantitatieve survey onder 1.076 ouders van kinderen in de leeftijdscategorie 9 maanden t/m 6 jaar. Het veldwerk vond plaats tussen 20 en 26 februari 2023. Voor dit onderzoek is het ISO gecertificeerde panel InVotes van No Ties gebruikt.

Resultaat

Dit onderzoek bevestigt wederom dat digitale media niet meer weg te denken zijn uit het leven van jonge kinderen, de tijd die ze eraan besteden neemt over de jaren heen geleidelijk toe. Digitale media kunnen soms belemmerend zijn in de balans tussen bewegen en stilzitten en het is aan ouders om een gezonde digitale balans te creëren voor hun kinderen. En hoewel ze zich bewust zijn van hun rol in de digitale opvoeding van hun kinderen, geven ook veel ouders aan dat ze het soms moeilijk vinden om het goede voorbeeld te geven.

Alle resultaten uit het onderzoek zijn uiteindelijk verwerkt in een uitgebreid rapport. Onderstaand enkele van de belangrijkste uitkomsten:  

 • 86% van alle kinderen (0-6 jaar) onderneemt tenminste één media activiteit
 • De meeste tijd wordt besteed aan tv-kijken
 • Tijd besteed aan gamen neemt sterk toe naarmate kinderen ouder zijn
 • Digitale media activiteiten worden het meest in de middag gedaan
 • Digitale media activiteiten worden grotendeels stilzittend/liggend gedaan; het meest wordt bewogen bij luisteren naar digitale verhaaltjes en bij het (video)bellen
 • Kinderen die tenminste één digitale activiteit hebben gedaan, zitten relatief vaker stil
 • Een kleine meerderheid van de ouders is zich bewust van het eigen voorbeeldgedrag en probeert hierop te letten
 • Driekwart van de ouders kijkt op afstand mee met wat hun kind doet met digitale media
 • Ouders maken vooral gebruik van digitale media voor plezier en ‘rust’

Uiteindelijk is het doel dat jonge kinderen al vroeg leren hoe ze op een gezonde manier kunnen omgaan met digitale media, zodat ze daar de rest van hun leven profijt van zullen hebben.

Ook marktonderzoek laten uitvoeren? Lees er hier meer over of neem hieronder contact met ons op.

Graag marktonderzoek laten doen? Neem contact op!

Ronald Lenselink

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Zoek in deze website