6 miljoen Nederlanders tegen huisvesting statushouders

Amsterdam, 07-10-2021 – Bijna de helft van de Nederlanders (44%) wil niet dat hun gemeente Afghaanse statushouders (asielzoekers met verblijfsvergunning) huisvest. Dit komt neer op bijna 6 miljoen Nederlanders. Daar tegenover staat dat 5% van de Nederlanders bereid is statushouders, ongeacht afkomst, in huis te nemen. Dit blijkt uit grootschalig onderzoek van No Ties onder ruim 3.100 Nederlanders.

680.000 Nederlanders bieden huis aan

Eén op de twintig Nederlanders (5%) is bereid om een statushouder in huis te nemen. Dit komt neer op maar liefst 680.000 Nederlanders. Vrouwen (38%) geven vaker aan geen ruimte hiervoor te hebben dan mannen (34%). Ook op basis van leeftijd zien we interessante verschillen. Nederlanders van 30 jaar en ouder (62%) geven vaker aan geen statushouder in huis te willen nemen dan jongeren in de leeftijd van 18 tot 30 jaar (49%).

Meeste Nederlanders voor opvang

Het merendeel van de Nederlanders ziet het liefst dat statushouders onderdak krijgen via een co-living (25%) of opvangcentrum (28%). Eén op de tien (10%) wil dat statushouders in een sociale huurwoning terechtkomen. Een nagenoeg even groot deel (9%) ziet het liefst dat ze een eigen woning krijgen. 6% stelt familie, bekenden of gastgezinnen voor. Van de overige opties die genoemd worden, komt ‘niet in Nederland’ het vaakst voor. 5% weet niet waar statushouders onderdak zouden moeten krijgen.

Laagopgeleiden vaakst tegen statushouders 

Als gekeken wordt naar opleidingsniveau, dan blijkt dat laagopgeleiden minder open staan voor statushouders dan hoger opgeleiden. Meer dan de helft van de laagopgeleiden (53%) wil niet dat hun gemeente Afghaanse statushouders huisvest. Voor middelbaar en hoog opgeleiden bedraagt dit respectievelijk 46% en 31%. Verder blijkt dat 18- tot 30-jarigen en 50-plussers statushouders vaker in de gemeente welkom heten dan 30- tot 50-jarigen. 

Zoek in deze website