Peil.nl

Het panel Peil.nl is een panel van No Ties in samenwerking met Maurice de Hond. Het systeem dat achter Peil.nl zit, is hetzelfde als het systeem van inVotes. Dit panel is geschikt voor actuele en politieke onderwerpen. De respondenten van Peil.nl zijn Nederlanders M/V 18+. Zij lopen mee met de wekelijkse peiling. In de rapportage van de data is het stemgedrag van de respondent meegenomen. Bij een onderzoek op Peil.nl is een n van 1000 gegarandeerd, mits er geen selecties worden toegevoegd. De beloning van de respondenten is inzage in de onderzoekresultaten. Zij krijgen dus geen punten.

 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Nielsen-regio
 • Inkomen huishouden
 • Beroepssituatie
 • Krant TV-zenders
 • Gestemd
 • Woonplaats
 • Hoogst voltooide opleiding
 • Religie
 • Werkzaam in sector

No Ties levert geen sample-only respondenten.