Snel naar artikelen:

09-01-2020

Nederlanders egoïstisch in zoektocht naar geluk

‘Streven naar geluk is mooi, maar het mag geen obsessie worden’ en ‘In de jacht naar geluk en succes kunnen we onszelf soms voorbijlopen’, zo sprak koning Willem-Alexander in zijn kersttoespraak. Maar in hoeverre lopen Nederlanders, naast zichzelf, wellicht juist anderen voorbij? Verbinden ze hun geluk met name enkel aan hun persoonlijke situatie? Niets menselijks is ons vreemd, zo blijkt uit onderzoek van No Ties.

85% van de Nederlanders is gelukkig

Het welzijn van ons, Nederlanders, is regelmatig onderwerp in het maatschappelijk debat. Hoe mensen hun leven ervaren is een van de indicatoren die weergeven hoe het met het land is gesteld. Het merendeel (85%) van de Nederlanders geeft 2019 een voldoende of hoger. 65-plusser zijn, net als jongeren onder de 25 jaar, nog relatief iets meer tevreden (respectievelijk 88% en 90%). En het jaar 2020 gaat tenminste net zo goed of beter worden, zo verwacht 94% van de ondervraagden.

Geluk hangt vooral samen met persoonlijke levensgebeurtenissen.

Uit diverse studies is gebleken dat het welzijn van mensen na positieve of negatieve levensgebeurtenissen in ieder geval voor korte tijd kan veranderen. Zo wordt ook in dit onderzoek weer bevestigd.

Werken ‘op zich’ heeft geen invloed op het ‘persoonlijke’ leven. Beide groepen, werkers en niet-werkers, geven het leven eenzelfde cijfer. Maar als men werkt én de kans groot acht om in 2020 werkloos te worden, daalt het aandeel dat het leven een voldoende geeft naar 75%. Nog belangrijker is de relatie met een partner. Acht men de kans aanwezig, hoe klein ook, komend jaar ‘uit elkaar te gaan’, dan geeft nog slechts 55% van deze Nederlanders het leven een voldoende.

Zolang een mogelijk negatieve gebeurtenis echter nog niet direct persoonlijk is, zoals bijvoorbeeld negatieve spaarrente, economische recessie of de val van het kabinet, dan is de impact van de geachte kans op de perceptie van geluk gering tot nihil.

Ook positieve vooruitzichten beïnvloeden het geluk, alhoewel in mindere mate. En interessant genoeg, met name de ‘materialistische’ gebeurtenissen, zoals het vooruitzicht om een (elektrische) auto te gaan kopen. Het vooruitzicht op een baby of samenwonen/trouwen lijkt, vreemd genoeg, eerder negatieve spanningen op te roepen dan dat het euforie met zich mee brengt.

Uitkijken naar persoonlijke of nationale evenementen is een goed teken. Hebben mensen namelijk niets om naar uit te zien, dan daalt de tevredenheidsscore naar 80%. Nederlanders verheugen zich voor 2020 met name op het EK-voetbal (36%) en de olympische spelen (32%). De Dutch Grand Prix (formule 1) in Zandvoort wint het qua voorpret van het Eurovisie Songfestival (26% versus 18%).

Uiteraard maakt men zich ook zorgen

Het gaat een keer mis in de zorg; meer dan de helft van de Nederlanders (52%) maakt zich zorgen dat patiënten ziek naar huis worden gestuurd of zelfs overlijden. Ook over het onderwijs maakt 35% zich zorgen. Kunnen alle kinderen naar school en/of gaan ze achterlopen? Maar deze zorgen over de toekomst beïnvloeden het huidig geluk nagenoeg niet.

Op de derde plek op het ‘zorgenlijstje’ staan grote milieurampen (34%). Duurzaamheid en milieu zijn belangrijke thema’s. Het kabinet trekt in 2020 extra geld uit om investeringen in milieu- en klimaatvriendelijke technieken te stimuleren voor ondernemers. Dat blijkt uit de Milieulijst 2020, die is gepubliceerd in de Staatscourant. Daarnaast trekt het kabinet € 10 miljoen extra uit voor initiatieven op het gebied van de circulaire economie.

Ondanks de zorgen over het milieu, zijn de eigen goede voornemens, als mensen die al hebben, met name gericht op het persoonlijke en korte termijn geluk. Naast de gebruikelijke voornemens om meer te bewegen (24%) en af te vallen (22%), scoren met name ‘minder druk maken/minder stressen’ (21%) en ‘meer tijd voor mezelf’ (17%) het hoogst. Duurzamer leven (11%) of meer specifiek bijvoorbeeld minder vlees eten (8%) of minder vliegen (1%) scoren een stuk lager. Zoals reeds uit eerder onderzoek bleek, zoekt de overgrote meerderheid (76%) de oplossing toch vooral bij de (grote) bedrijven. Het is aan hen om meer te doen om het klimaat te beschermen, zo vindt men.

Klaar met geluk

En in hoeverre mogen mensen zelf bepalen dat ze een goed en gelukkig leven hebben gehad, maar dat het nu klaar is, voltooid? Die ethische vraag houdt de Tweede Kamer al een hele tijd bezig. Nederlanders schatten de kans dat de wet ‘voltooid leven’ (die euthanasie mogelijk maakt voor mensen op hoge leeftijd die levensmoe zijn) in 2020 wordt ingevoerd, gemiddeld in op 31%. Maar 6% geeft het een grote kans.

Een belangrijk onderwerp, met name voor mensen die aan de vooravond staan van een verhuizing naar een verzorg- of verpleeghuis. Van de, weliswaar kleine, groep die de kans op deze gebeurtenis aanwezig acht in 2020 (hoe klein ook), geeft een op de drie mensen het leven een onvoldoende. De vraag is nu of deze mensen zich na een dergelijke levensgebeurtenis weer zodanig kunnen aanpassen, dat het welzijnsgevoel naar het oude niveau terugkeert of dat het oude niveau niet meer gehaald wordt. De resultaten van studies hierover zijn verdeeld.

Download hier de tabellen met alle cijfers van het onderzoek.


Terug naar boven

03-12-2019

Nederlanders houden zelf weinig rekening met duurzaamheid bij hun dagelijks vervoer

Het kabinet heeft een verlaging van de maximumsnelheid aangekondigd (vanaf maart 2020), om op die manier stikstofruimte te creëren. Het oordeel van Nederland daarover is zeer verdeeld, zo bleek uit een recente peiling via Peil.nl.

Toch vindt de meerderheid van de Nederlanders (61%) dat het aan de overheid is om strenger beleid te ontwikkelen om het klimaat te beschermen. Zelf rekening houden met duurzaamheid en het beschermen van het milieu is lastig. Slechts 30% let daar (grotendeels) op bij het dagelijks vervoer; als je naar je werk moet nog iets minder zelfs (27%). Zo is duidelijk geworden uit onderzoek van No Ties.

Alternatieven
Het beschermen van ons klimaat is belangrijk, zo stelt driekwart (76%), maar wat de beste oplossing is, daarover zijn de meningen verdeeld. Zijn wij toch weer aan een autoloze zondag toe? Prima zegt 60%. Maar wil het zoden aan de dijk zetten, is tenminste een maandelijkse autoloze zondag nodig. Toch maar niet, zegt de meerderheid; slechts 18% kiest voor deze frequentie.

Een deelauto dan? Het aantal deelauto’s groeit, zo blijkt uit recente cijfers. Maar als je de Nederlander vraagt of een deelauto een goed alternatief is voor de eigen auto, dan zijn de meningen net zo verdeeld als over de verlaging van de maximumsnelheid (37% voor deelauto; 34% tegen). Uiteraard ligt dit anders voor mensen die momenteel geen auto hebben, van hen is 52% voor deelauto’s en slechts 14% tegen.

Nee, als ‘gewone’ burger is het moeilijk kiezen. 44% houdt er (enigszins) rekening mee tijdens de vakantie, maar de overgrote meerderheid (76%) zoekt de oplossing toch bij de (grote) bedrijven. Het is vooral aan hen om meer te doen om het klimaat te beschermen, zo vindt men.


Terug naar boven

17-10-2019

Nederlanders verdeeld over voorkeur zomer- of wintertijd

Onderzoeksbureau No Ties heeft recentelijk een representatief onderzoek onder Nederlanders uitgevoerd over de zomer- en wintertijd. Uit de resultaten blijkt dat 1 op de 5 Nederlanders zich onvoldoende geïnformeerd voelt over de effecten van het afschaffen hiervan. Op 27 oktober wordt de klok, door plannen van de Europese Commissie, mogelijk voor één van de laatste keren verzet.

Verdeeldheid over zomer- of wintertijd
Er is geen duidelijke voorkeur voor zomer- of wintertijd onder de Nederlandse bevolking: 28% wil graag de zomertijd, hetzelfde percentage heeft geen voorkeur en 25% heeft een voorkeur voor de wintertijd. Een vijfde van de Nederlanders (19%) wil überhaupt niks veranderen en dus ieder half jaar de klok blijven verzetten.

Voorkeur voor één tijdsysteem in Europa
Volgens het voorstel van de Europese Commissie mogen lidstaten vanaf 2021 zelf beslissen welke tijd ze kiezen. Meer dan de helft van de Nederlanders (58%) wil eenduidigheid: zij vinden het belangrijk dat er één tijdsysteem gehanteerd wordt binnen de EU. Tegelijkertijd gelooft 54% niet dat het Europa zal lukken om het halfjaarlijkse verzetten van de klok af te schaffen.

Effecten van zomer- of wintertijd zijn beperkt
Een derde (33%) van de Nederlanders geeft aan, in de week na het verzetten van de klok, slechter te functioneren dan normaal. Daarentegen heeft 43% geen last van minder functioneren. Ook zou het verzetten van de klok van invloed kunnen zijn op de gezondheid en de economie. Het blijkt dat 21% van de Nederlanders denkt dat het afschaffen van de wintertijd tot verslechtering van de gezondheid leidt. Nog een kleinere groep mensen, slechts 12%, gelooft dat het afschaffen van de zomertijd tot economische verliezen leidt.


Terug naar boven

01-07-2019

AnalitiQs en No Ties bundelen krachten

Groepsfoto website

Data & analytics dienstverlener AnalitiQs heeft onderzoeksbureau No Ties overgenomen. Beide partijen werken al geruime tijd samen en blijven onder hun eigen naam opereren. Hun dienstverlening op het gebied van HR-analytics en Marketing & Customer Intelligence zal hierdoor worden uitgebreid.

AnalitiQs blijft specialist op het gebied van HR-vraagstukken. Door de overname heeft de organisatie een eigen employee survey platform en arbeidsmarktpanel ter beschikking. Op deze wijze kan zij haar klanten nog beter helpen om te luisteren naar de stem van medewerkers en de arbeidsmarkt. De data verzameld uit onderzoeken kunnen gekoppeld worden aan data uit andere bronnen, zoals een klant- of HR-systeem. Zo verkrijgen klanten nog diepere inzichten uit dashboards en analyses.

Voor opinie-, klant en marktonderzoek kan men nog steeds terecht bij No Ties. Ook blijven de panels inVotes en Peil.nl beschikbaar voor het benaderen van specifieke doelgroepen. Door de overname wordt het bestaande survey platform verder ontwikkeld wat zal zorgen voor een intuïtievere ervaring. Daarnaast wordt de dienstverlening van No Ties verder uitgebreid met datamanagement, rapportages en analyses.

Gecombineerd vormen No Ties en AnalitiQs een team van twintig data & analytics professionals. Vanuit één kantoor in Amsterdam zullen klanten uit binnen- en buitenland worden bediend.

Over AnalitiQs en No Ties

AnalitiQs en No Ties geven advies én ondersteunen organisaties op het gebied van HR-analytics en Marketing & Customer Intelligence. Van strategie tot en met realisatie. De data & analytics professionals helpen organisaties om met de inzet van data betere besluiten te nemen. Werknemers krijgen daardoor meer plezier in hun werk, klanten worden blijer en organisaties worden succesvoller.

Terug naar boven