inVotes

No Ties heeft een eigen consumentenpanel: Invotes
Dit panel is geschikt voor alle mogelijke onderzoeken en onderwerpen. Invotes heeft ongeveer 50.000 leden die op zeer uiteenlopende sites zijn geworven. Hierdoor is het panel in de basis al representatief. Daarnaast is No Ties door de MOA verplicht om met de Gouden Standaard te werken. Dankzij geavanceerde technieken om steekproeven aan te maken is wegen achteraf bijna niet nodig. Elk jaar moeten de panelleden hun profiel updaten, anders worden zij uitgesloten van onderzoeksdeelname. Panelleden worden beloond voor hun tijd en inzet. Ze kunnen punten sparen per onderzoek die verzilverd kunnen worden bij uiteenlopende online winkels via online cadeaubonnen. Ook staat de panelbeheerder altijd klaar om snel en op een respectvolle manier antwoord te geven op vragen die panelleden kunnen hebben. De respondenten van inVotes zijn Nederlanders M/V 18+. Er zijn veel achtergrondvariabelen bekend, waardoor de respondenten vooraf al te selecteren zijn op bepaalde eigenschappen. Ook kunnen er quota worden toegevoegd op bepaalde eigenschappen.

 • Achtergrondkenmerken:
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Leeftijd
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Geboorteplaats
 • Nielsen-regio
 • Provincie
 • Inkomen
 • Huishouden
 • Beroepssituatie
 • Werkzaam in sector
 • Werkzaam in functie
 • Sociale klasse
 • Samenstelling huishouden
 • Aantal personen in huishouden
 • Functie in huishouden
 • Hoogst voltooide opleiding
 • In bezit B-rijbewijs
 • Thuiswonende kinderen
 • Aantal thuiswonende kinderen
 • Geslacht kind 1 t/m 20
 • Geboortedatum kind 1 t/m 20
 • In bezit smartphone
 • Huurhuis of koophuis

inVotes is een zeer representatief en consistent panel. Wanneer er ter controle onderzoeken meerdere keren onder verschillende respondenten worden gehouden, is het resultaat nagenoeg gelijk. No Ties heeft veel aandacht voor privacy en beveiliging. Er is voor gezorgd dat derden niet bij de gegevens van onze panelleden kunnen komen. Individuele gegevens van panelleden worden nooit ter beschikking gesteld aan derden.
No Ties levert geen sample-only respondenten.